Chim chuột ở U Minh

Chim Chuột ở U Minh

Chim Chuột ở U Minh Năm đó, tui làm đám mạ ở gần mé rừng. Nói là “làm đám mạ”, vậy chớ có làm gì đâu. Ở xứ này mà, tháng ...
    Truện cười

    Chả giấu gì bác

    Chả Giấu Gì Bác Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa ...
      Load More