Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái

Chap 1-10 Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái

Chap 1 Chap đầu xin phép các bác cho em lan man chút, từ cái thời em còn nhỏ tụt quần đá banh… more »

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái

Lời Tựa

Một ngày chiều đầu hè, nắng không đến nỗi nóng gắt như những ngày trước, bấc giác tôi cảm thấy như vừa đủ… more »

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái

Lời Mở Đầu Truyện

Ngày bé tôi ghét mưa lắm, hễ mưa là tôi bực hết sức, đi đâu ra ngoài một chút cũng bị mẹ ép… more »